EN 

Išleistas naujas „Etniškumo studijų 2015/2“ numeris

Etniškumo studijos 2015/2
Beyond the nation? In search of global connections between traumatic memories
Kviestiniai redaktoriai: Dovilė Budrytė (dbudryte@ggc.edu) ir Erica Resende (
Erica@iuperj.br)

Šiame specialiame Etniškumo studijų numeryje spausdinami straipsniai apie atminties politiką ir traumines patirtis, paremti feministinėmis, konstruktyvistinėmis, pereinamojo laikotarpio teisingumo ir kitomis tarptautinių studijų teorijomis. Tokiu būdu mėginama išsiveržti iš tradicinio mąstymo apie tautiškumą bei etniškumą varžtų ir vadovautis jungiamosiomis, o ne skiriamosiomis kategorijomis.  Straipsnių autoriai analizuoja feministinȩ politiką Bosnijoje-Hercegovinoje, tarptautinȩ Rugsėjo 11-osios atmintį, žydų, ištremtų iš Lietuvos 1941 m., prisiminimus, armėnų genocido įtaką tarptautinių normų formavimuisi ir kitus klausimus, kai trauminės patirtys gali sujungti žmonių grupes.

Leidinio turinys ir straipsniai.

 

Category: Etniškumo studijos, Naujienos · Tags:

Comments are closed.