EN 

Naujas Etniškumo studijų numeris – leidykloje

Žurnalas šiuo metu rengiamas spaudai.

Etniškumo studijos 2015/2
Beyond the nation? In search of global connections between traumatic memories
Kviestiniai redaktoriai: Dovilė Budrytė (dbudryte@ggc.edu) ir Erica Resende (
Erica@iuperj.br)

Šiame specialiame Etniškumo studijų numeryje spausdinami straipsniai apie atminties politiką ir traumines patirtis, paremti feministinėmis, konstruktyvistinėmis, pereinamojo laikotarpio teisingumo ir kitomis tarptautinių studijų teorijomis. Tokiu būdu mėginama išsiveržti iš tradicinio mąstymo apie tautiškumą bei etniškumą varžtų ir vadovautis jungiamosiomis, o ne skiriamosiomis kategorijomis.  Straipsnių autoriai analizuoja feministinȩ politiką Bosnijoje-Hercegovinoje, tarptautinȩ Rugsėjo 11-osios atmintį, žydų, ištremtų iš Lietuvos 1941 m., prisiminimus, armėnų genocido įtaką tarptautinių normų formavimuisi ir kitus klausimus, kai trauminės patirtys gali sujungti žmonių grupes.

TURINYS

Pratarmė. Beyond the nation? In search of global connections between traumatic memories.  Dovilė Budrytė (Džordžijos Gvineto koledžas, JAV) and Erica Resende (Kandido Mendes universitetas, Brazilija)

Afekto ekonomikos ir trauminis žinojimas: prievartos, liudijimo ir pasipriešinimo pamokos Bosnijoje ir Hercegovinoje.   Jasmina Husanović (University of Tuzla, Bosnia and Hercegovina)

Teorizuojant apnikimą (haunting) ir tarptautiškumą po genocido: Ruandos ir Darfūro atvejai.  Jessica Auchter (University of Tennessee at Chattanooga, USA)

Aporija, trauma ir emocijos Rugsėjo 11-osios prasmės krizėje.  Erica Resende (Candido Mendes University, Brazil)

Armėnų Metz Yeghern po šimto metų: „neišspręsto“  genocido atvejis ir tarptautinių teisės normų raida. Scott Boykin (Georgia Gwinnett College, USA)

Pereinamojo laikotarpio teisingumas ir Kolumbijos konfliktas: nuo universalios jurisdikcijos prie konflikto sprendimo?  Diogo Monteiro Dario (Federal University of Bahia, Brazil)

Grįžusieji (retornados): trauma ir vietos netektis porevoliucinėje Portugalijoje.  Isabel David (University of Lisbon)

Daugiakryptė atmintis ir 1941-ųjų metų Lietuvos žydai tremtiniai. Violeta Davoliūtė (Visiting Fellow, Yale University)

Category: Etniškumo studijos, Naujienos · Tags:

Comments are closed.