EN 

Išleistos Etniškumo studijos 2013/2: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų

Pasirodė naujas Etniškumo studijų  numeris, jį galima įsigyti Etninių tyrimų institute (Lietuvos socialinių tyrimų centre).

Šio numerio autorių tekstuose įvairių mokslo krypčių požiūriu analizuojami Pietryčių Lietuvos gyventojų tapatybė ir etniniai procesai, juos praeityje lėmę ir šiuo metu lemiantys veiksniai, apžvelgiama ligšiolinė šio regiono tyrimų būklė ir mėginamos nubrėžti jų plėtotės artimiausioje ateityje teorinės gairės.

 

 

 

 

 

 

Pristatome Etniškumo studijų 2013/2: Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų turinį:

Andrius Marcinkevičius,Vita Petrušauskaitė

Pratarmė. Etninių grupių Pietryčių Lietuvoje tyrimai: istorija ir dabartis

Monika Frėjutė-Rakauskienė, Andrius Marcinkevičius, Kristina Šliavaitė, Irena Šutinienė

Etniškumo ir identiteto tyrimų kryptys socialiniuose moksluose ir jų taikymas tiriant Pietryčių Lietuvos etninius procesus

Donatas Burneika, Rūta Ubarevičienė, Gintarė Pociūtė, Edis Kriaučiūnas

The Impact of Vilnius City on the Transformation Trends of the Sparsely Populated EU East Border Region

Ingo W. Schroder, Vita Petrušauskaitė

Pluralism of Traditions in a Catholic Majority Society: Catholic Hegemony vis-à-vis Nationalism and Ethnic Experience

Aistė Račkauskaitė-Burneikienė

Tautinių mažumų apsauga tarptautinėje  teisėje

Darius Staliūnas

Antižydiški pogromai, lenkų ir lietuvių konfliktai dėl pamaldų kalbos: dviejų kolektyvinio smurto tipų palyginimas

Vladas Sirutavičius

Etniškumo politizacija Lietuvoje: lenkų autonomistų judėjimas, Sąjūdis ir Lietuvos valdžios politika 1988–1990 m. pradžioje

Katarzyna Korzeniewska

„Vietinis“ (tutejszy), lenkas, katalikas: Pietryčių Lietuvos gyventojų religinė-etninė tapatybė (tyrimas Dieveniškėse, Kernavėje ir  Turgeliuose)

Vita Petrušauskaitė

Etninės ir socialinės grupės Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir jų kaita 2013 metais

Comments are closed.