EN 

FRA: paskelbta studija apie romų situaciją Lietuvoje ir kitose ES šalyse

Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra (FRA) paskelbė tematines studijas, skirtas romų situacijos apžvalgai ES šalyse narėse. Atskirų šalių studijose pristatomi naujausių kokybinių ir kiekybinių tyrimų rezultatai, kurie apžvelgiami pagal švietimo, būsto, užimtumo, sveikatos, skurdo ir pilietinio dalyvavimo sritis.

Romų situacijos apžvalgą Lietuvoje rengė Etninių tyrimų institutas (Lietuvos socialinių tyrimų centras). Su parengta studija galima susipažinti čia (tekstas anglų kalba): http://fra.europa.eu/en/country-data/2013/country-thematic-studies-situation-roma

Category: Naujienos · Tags:

Comments are closed.