EN 

Akademiniai mainai tarp ETI ir REMESO institutų

Šiais metais buvo suorganizuoti du Migracijos, etniškumo ir visuomenės tyrimų instituto (REMESO, Švedija) ir Etninių tyrimų instituto (ETI) darbuotojų susitikimai.

Pirmasis susitikimas įvyko Vilniuje, 2013 m. balandžio 3 d. Susitikimo metu ETI darbuotojai su profesoriumi Charles Woolfson, Viktorija Voolfson ir Indre Genelyte (REMESO) aptarė REMESO ir ETI bendradarbiavimo galimybės. Pasiūlytos šios galimos bendradarbiavimo formos:

  • Abipusiai akademiniai mainai
  • Studentų praktikos galimybės
  • REMESO instituto dėstytojų vizitai Lietuvos aukštosiose mokyklose
  • Kartu rengiamas specialus tematinis Etniškumo studijų numeris
  • Bendrai organizuojami seminarai ir konferencijos.

Antrasis susitikimas įvyko 2013 m. gegužės 7–11 d., kuomet ETI darbuotojai Karolis Žibas ir Vita Petrušauskaitė lankėsi REMESO institute (Linčiopinge). Sutikimo metu REMESO darbuotojams buvo pristatyti ETI vykdomi projektai, aptartos straipsnių publikavimo Etniškumo studijų  žurnale galimybės. ETI darbuotojai taip pat susipažino su šiuo metu REMESO vykdomo projekto „Rytų – Vakarų darbo migracijos tendencijos“ rezultatais. Susitikimo metu buvo pasirašytas ETI ir REMESO bendradarbiavimo memorandumas.

Susitikimų metu aptarta galimybė rengti bendrą seminarą Vilniuje, finansuojama Švedijos instituto Visby programos. Numatomos bendro renginio datos – 2013 m. lapkritis arba 2014 m. pavasaris.

Category: Naujienos · Tags:

Comments are closed.