EN 

Naujas projektas: „Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai“

Etninių tyrimų institutas kartu su viešąja įstaiga Diversity Development Group pradeda įgyvendinti naują projektą „Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai“. Projektą finansuoja Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, projekto vadovas – dr. Karolis Žibas.

Projekto „Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai“ aprašymas

Projekto tikslas – atskleidus Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių (grupių, organizacijų) integracijos poreikius, galimus atstovavimo mechanizmus ir integracijos trajektorijas, sukurti rodiklių sistemą, taikytiną TŠP integracijos procesams vertinti. Iškeltas uždavinys, apimantis skirtingus TŠP imigracijos ir integracijos lygmenis – pasitelkus skirtingo pobūdžio socialinių tyrimų metodus ir teorines prieigas, susisteminti Lietuvoje prieinamus duomenis apie TŠP (grupių ar organizacijų) poreikius, integracijos procesus, jų raidą ir sukurti sistemą, leidžiančią stebėti, rinkti, analizuoti ir vertinti informaciją, susijusią su TŠP imigracijos ir integracijos procesais Lietuvoje.

Projekte numatomos šios veiklos: (1) Vyraujančių teorinių ir empirinių TŠP (jų organizacijų) integracijos modelių perspektyvoje, apžvelgti ir apibūdinti ES taikomas sistemas, skirtas informacijai apie TŠP poreikius rinkti, analizuoti ir vertinti;  (2) Atlikti Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių (jų organizacijų) empirinį tyrimą; (3) Atlikti kompleksinį trečiųjų šalių piliečių padėties Lietuvoje monitoringą: (a) teisinę analizę, (b) visuomenės nuostatų ir (c) žiniasklaidos stebėseną; (4) Pateikti tyrimo rezultatus, išvadas ir rekomendacijas; (5) Parengti TŠP integracijos rodiklių sąvadą.

Projekto trukmė: 2013 01 01–2014 06 30.

 

Category: Projektai ir Tyrimai · Tags:

Comments are closed.