EN 

Išleistos Etniškumo studijos 2013/1: ES prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: teisinis ir sociologinis aspektai

Pasirodė naujas Etniškumo studijų  numeris, žurnalas nemokamas, jį galima įsigyti Etninių tyrimų institute.

Šio numerio tekstuose įvairiais aspektais analizuojama prieglobsčio prašytojų ir Lietuvoje prieglobstį gavusių užsieniečių padėtis, teisiniai ir socialiniai Europos Sąjungos prieglobsčio teisyno  įgyvendinimo Lietuvoje aspektai. Leidinyje pristatomi projekto Europos Sąjungos prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: teisinis ir sociologinis aspektai teisinio ir sociologinio tyrimo rezultatai ir pagrindinės įžvalgos, įvertinant  faktinę Lietuvos įsipareigojimų pagal ES prieglobsčio teisyną įgyvendinimo būklę bei atskleidžiant pabėgėlių patirtis Lietuvoje. Leidinyje taip pat pateikiamos rekomendacijos, kuriomis siekiama prisidėti prie tolesnio prieglobsčio politikos Lietuvoje tobulinimo ir plėtojimo.

Leidinio turinys ir straipsniai.

Category: Etniškumo studijos · Tags:

Comments are closed.