EN 

Seminarai apie prieglobsčio politikos įgyvendinimą Lietuvoje

Lietuvos Raudonasis Kryžius, Lietuvos socialinių tyrimų centras ir VšĮ “Darnios visuomenės centras” kviečia į du seminarus, skirtus aptarti prieglobsčio politikos įgyvendinimą Lietuvoje.

2013 m. balandžio 17 d. Seminaras, skirtas praktikams, dalyvaujantiems nagrinėjant prieglobsčio prašymus  ir apeliacinius skundus
Kvietimas ir renginio programa.

2013 m. balandžio 19 d. Seminaras, skirtas praktikams, dirbantiems  prieglobsčio prašytojų priėmimo ir tarptautinę apsaugą gavusių asmenų socialinių ir ekonominių teisių įgyvendinimo srityse
Kvietimas ir renginio programa.

Seminarai rengiami įgyvendindant Europos pabėgėlių fondo remiamą projektą „Europos Sąjungos prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: teisinis ir sociologinis aspektai“. Projekto tikslas – atliekant visapusišką teisinį ir sociologinį tyrimą išsiaiškinti faktinę Lietuvos įsipareigojimų pagal ES prieglobsčio teisyną įgyvendinimo būklę, užtikrinti teisingą teisyno taikymą ir paskatinti tolesnį prieglobsčio sistemos vystymą ir prieglobsčio politikos Lietuvoje plėtojimą.

Category: Naujienos · Tags:

Comments are closed.