EN 

Ekspertų seminaras „Darbo migracija Baltijos jūros šalyse: tendencijos ir perspektyvos“

Ekspertų seminaras „Darbo migracija Baltijos jūros šalyse: tendencijos ir perspektyvos“ iš arčiau pažvelgs į tarptautinės migracijos keliamus iššūkius regioninės migracijos kontekste. Vyriausybės pareigūnai, praktikai, NVO atstovai ir tyrėjai iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Norvegijos ir Švedijos kartu diskutuos tokiais, su migracijos iššūkiais susijusiais, klausimais: (1) Rytų-Šiaurės darbo migracija; (2) darbo migracija iš ES nepriklausančių šalių į Baltijos šalis ir Lenkiją; (3) darbo migracijos politika (darbo migracijos politikos pokyčiai prieš ir po pasaulinių ekonominių pokyčių); (4) iššūkiai su kuriais susiduria imigrantai darbo rinkoje (prieiga į darbo rinką ir mobilumas joje, pažeidžiamumas ir išnaudojimas, atstovavimas ir gynimas, kt.).

Seminaras vyks lietuvių ir anglų kalbomis.

Prašome registruotis į seminarą elektroniniu paštu karolis@ces.ltiki š.m. balandžio mėn. 22 d. Tik užsiregistravę dalyviai bus įleidžiami į LR Seimą. Įėjimas į seminaro vietą per LR Seimo 3-ųjų rūmų įėjimą. Asmens dokumentas (ID kortelė ar pasas) yra privalomi, kad patektumėte į pastato vidų.

Renginys bus transliuojamas internetu: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime. Prieš pat renginį paspaudę šią nuorodą ieškokite eilutės su renginio pavadinimu, kurią paspaudus bus galima stebėti tiesioginę renginio transliaciją.

Daugiau informacijos kvietime.

Renginio programa:

Ekspertų seminaras „Darbo migracija Baltijos jūros šalyse: tendencijos ir perspektyvos“, balandžio 25 d.

9:00  Dalyvių registracija. Kava
09:30 Seminaro atidarymas. Dr. Karolis Žibas
09:40  Sveikinimo žodis. Lietuvos Respublikos Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė
09:50 Sveikinimo žodis. Šiaurės ministrų tarybos atstovas
10:00  I-asis pagrindinis pranešėjas dr. Tadas Leončikas, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) tyrimų vadovas, Dublinas (Airija): Darbo migracijos ir migrantų integracijos politika ES: pagrindiniai akcentai.
10:20  II-asis pagrindinis pranešėjas prof. Charles Woolfson, Švedijos Linköping universiteto Migracijos, etniškumo ir visuomenės tyrimų institutas (REMESO): Migracija, ekonominė krizė ir nauji iššūkiai Baltijos/Skandinavijos regiono darbo rinkoms.
10:40  III-asis pagrindinis pranešėjas Kjell Skjaervo, Norvegijos jungtinė profesinių sąjungų federacija: Lenkijos ir Baltijos šalių darbininkai bendroje darbo rinkoje – prieinamumas ir mobilumas, pažeidžiamumas ir išnaudojimas, atstovavimas ir gynimas.
11:00  Klausimų-atsakymų sesija (moderuoja: Lisa Pelling, Global Challenge)
11:30  Kavos pertrauka

 

PLENARINĖ SESIJA 1: Rytų-Šiaurės darbo migracija: iššūkiai ir galimybės (moderuoja: Lisa Pelling, Global Challenge)

12:00    Johanna Roto, NordRegio, GIS/Kartografijos koordinatorė (derinama)
12:15     Tuuli Stewart, Talino Universitetas, Politikos mokslų ir valdymo institutas: Atskirties ir marginalizacijos formos – baudžiamosios sankcijos. Baltijos šalių piliečiai Šiaurės šalyse.
12:30     Prof. dr. Irena Juozeliūnienė, Vilniaus Universitetas, Sociologijos katedra. Šeima ir migracija Lietuvoje: iššūkiai ir sunkumai.
12:45     Dr. Donatas Burneika ir Rūta Ubarevičienė, Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos instituto Visuomenės geografijos skyrius: Populiacijos pokyčiai ir migracija Lietuvoje: perspektyvos ir užslėpti procesai.
13:00     Diskusija (moderuoja: Lisa Pelling, Global Challenge)
13:30     Pietūs
14:30     IV-asis pagrindinis pranešėjas Jan Niessen, Migracijos politikos grupės vadovas, Briuselis (Belgija). Darbo migracijos pasekmės: integracija ir pilietybė.
14:50     V-asis pagrindinis pranešėjas Anna Platanova, Tarptautinė Migracijos Organizacija, Regioninės darbo migracijos/ Migracijos ir vystymosi specialistė, regioninis biuras EEA, ES ir NATO, Briuselis (Belgija): Darbo imigracijos ateitis Baltijos šalyse ir Lenkijoje: darbo rinkos poreikiai ir politikos dilemos
15:10     Klausimų-atsakymų sesija (moderuoja: András Kováts, Menedék – Vengrijos migrantų asociacijos vadovas)
15:30     Kavos pertrauka

 

PLENARINĖ SESIJA 2: Darbo migracija Baltijos šalyse ir Lenkijoje: pamokos, kurias reikėtų išmokti (moderuoja: András Kováts, Menedék – Vengrijos migrantų asociacijos vadovas)

16:00     Dace Akule, Viešosios politikos centras PROVIDUS, Latvia: Darbo imigracija į Latviją: politika ir realybė.
16:15     Dr. Kristina Kallas,  Baltijos studijų institutas, Estija: Ar gali būti imigracija po imigracijos? Darbo jėgos trūkumo Estijoje iššūkiai rusakalbių populiacijos integracijos kontekste.
16:30     Dr. Maciej Duszczek, Socialinės politikos institutas, Varšuvos universiteto Migracijos tyrimų centro tarybos narys (Lenkija): Liberali imigracijos politika? Ukrainos darbininkų atvejis Lenkijos darbo rinkoje.
1
6:45     Vija Platačiūtė, Vytauto Didžiojo Universiteto doktorantė (Lietuva): Lietuvos darbo imigracijos politika: nuostatos ir rezultatai.
17:00     Baigiamoji diskusija (moderuoja: András Kováts, Menedék – Vengrijos migrantų asociacijos vadovas).
18:00     Seminaro pabaiga.

Category: Naujienos · Tags:

Comments are closed.