EN 

Pasirodė naujas Etniškumo studijų numeris

Pasirodė naujas Etniškumo studijų  numeris, žurnalą galima įsigyti Etninių tyrimų institute.

Šio Etniškumo studijų leidinio pagrindas – moksliniai straipsniai, parengti įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą mokslo tyrimų projektą „Socialiniai iššūkiai etninių mažumų ir naujųjų migrantų grupėms Lietuvai tapus ES nare“. Projekto tikslas – konceptualizuoti etninius procesus, vykstančius po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, t.y. ištirti ir palyginti naujųjų imigrantų (Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainios piliečių, atvykusių į Lietuvą po 2004 m.) ir Lietuvos etninių mažumų (rusų, baltarusių ir ukrainiečių) integracijos procesus. Leidinyje taip pat publikuojami projekte nedalyvavusių autorių straipsniai, artimai susiję su analizuojama tema ir atskleidžiantys integracijos procesų kompleksiškumą.

Pristatome Etniškumos studijų 2012/1-2 turinį:

Kristina Šliavaitė

Pratarmė. Etninės mažumos ir naujieji migrantai Europos Sąjungos plėtros kontekste: socialiniai iššūkiai ir ateities perspektyvos

Vita Petrušauskaitė, Vilana Pilinkaitė Sotirovič

Rusai Lietuvoje: etninės grupės raida ir socialinės integracijos iššūkiai 2001-2011 m.

Andrius Marcinkevičius

Etninių grupių konstravimas Sovietų Sąjungos gyventojų surašymuose: rusų vaizdinio Lietuvoje aspektai

Monika Frėjutė-Rakauskienė

Lietuvos spauda ir visuomenės nuostatos apie rusų, ukrainiečių bei baltarusių etnines grupes ir naujuosius imigrantus

Kristina Šliavaitė

Etninės mažumos darbo rinkoje: kalbos, pilietybės ir socialinių tinklų reikšmė (Visagino atvejis)

Monika Frėjutė-Rakauskienė, Kristina Šliavaitė

Rusai, lenkai, baltarusiai Lietuvoje: lokalaus, regioninio ir europinio identitetų sąsajos

Karolis Žibas

Baltarusiai, rusai ir ukrainiečiai Lietuvoje: nuo imigrantų iki ateities piliečių

Rasa Erentaitė, Vilana Pilinkaitė Sotirovič

Lyties aspektas migracijos procesuose: trečiųjų šalių piliečių situacijos Lietuvoje analizė

Simona Zavratnik

Imigrantų įvaizdžiai Slovėnijoje: visuomenės nuostatų tyrimo įžvalgos (anglų kalba)

 

Category: Etniškumo studijos · Tags:

Comments are closed.