EN 

Etniškumo ir migracijos kursai REMESO institute 2013 m. pavasarį

REMESO institutas 2013 m. pavasario semestrą organizuoja šiuos kursus doktorantūros ir magistro studijų studentams: EMPIRES & ETHNICITIES: CRITICAL PROBLEMS IN SOCIAL THEORY AND HISTORY FROM HANNAH ARENDT TO GAYATRI SPIVAK (7,5 ECTS) Beginning date: 11 February, 2013. Deadline for applications: January 31, 2013.  For admission, contact professor Stefan Jonsson (stefan.jonsson@liu.se). The aim of this course is [...]

Patalpinta: Naujienos

Pasirodė naujas Etniškumo studijų numeris

Pasirodė naujas Etniškumo studijų  numeris, žurnalą galima įsigyti Etninių tyrimų institute. Šio Etniškumo studijų leidinio pagrindas – moksliniai straipsniai, parengti įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą mokslo tyrimų projektą “Socialiniai iššūkiai etninių mažumų ir naujųjų migrantų grupėms Lietuvai tapus ES nare”. Projekto tikslas – konceptualizuoti etninius procesus, vykstančius po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, t.y. ištirti [...]

Patalpinta: Etniškumo studijos

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su REMESO institutu (Švedija)

2012 m. gruodžio 11 d. Etninių tyrimų institutas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Švedijos Linköping universiteto Migracijos, etniškumo ir visuomenės tyrimų institutu (REMESO). Bendradarbiavimo sutartis numato tarpinstitucinius mokslininkų vizitus, bendradarbiavimą rengiant Etniškumo studijų žurnalo numerius bei ruošiant naujus tyrimų projektus.

Patalpinta: Naujienos