EN 

Projektas: Etninės mažumos pietryčių Lietuvoje

Nuo 2012 m. spalio 1 d. Etninių tyrimų institutas pradeda įgyvendinti naują projektą – Etninės mažumos pietryčių Lietuvoje: etninio, pilietinio, regioninio ir lokalaus tapatumų raiška.

Projekto tikslas – tarpdiscipliniškai ištirti pietryčių Lietuvos regiono, t.y.  Lietuvos valstybės pasienio gyventojų (lenkų, baltarusių, rusų etninių grupių) etninio, pilietinio, regioninio, lokalaus tapatumų konfigūracijas ir raišką. Projekte bus pasitelkiamos sociologinė, istorinė ir politologinė prieigos, kurios leis kompleksiškai išanalizuoti pietryčių Lietuvos regiono (Eišiškių, Švenčionių ir Šalčininkų miestų) gyventojų tapatumų įvairovę, prielaidas, egzistavimo sąlygas ir raiškos būdus. Sociologinis kokybinis tyrimas leis atskleisti tiriamojo regiono etninių mažumų tapatumų variacijas ir raišką. Istorinė analizė leis įvertinti istorinių procesų įtaką gyventojų dabartinei padėčiai ir tapatumams.  Politologinis tyrimas leis išnagrinėti tarptautinio ir vietos politinio lauko veikėjų įtaką šiandienos etniniams procesams bei gyventojų tapatumams.

Projekto vadovė – dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė, projekto trukmė 2012 m. spalio 1 d. – 2014 m. gruodžio 31 d.

Projektas vykdomas pagal Lietuvos mokslo tarybos nacionalinę mokslo programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas”.

Category: Naujienos, Projektai ir Tyrimai · Tags:

Comments are closed.