EN 

Projektas: Etninės mažumos pietryčių Lietuvoje

Nuo 2012 m. spalio 1 d. Etninių tyrimų institutas pradeda įgyvendinti naują projektą – Etninės mažumos pietryčių Lietuvoje: etninio, pilietinio, regioninio ir lokalaus tapatumų raiška. Projekto tikslas – tarpdiscipliniškai ištirti pietryčių Lietuvos regiono, t.y.  Lietuvos valstybės pasienio gyventojų (lenkų, baltarusių, rusų etninių grupių) etninio, pilietinio, regioninio, lokalaus tapatumų konfigūracijas ir raišką. Projekte bus pasitelkiamos sociologinė, [...]