EN 

Pagrindinių teisių agentūros (FRA) tyrimas apie romų padėtį 2011 m.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros bandomoji apklausa dėl romų padėties buvo atliekama Bulgarijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Ispanijoje. Vykdant dvi apklausas buvo apklausti 22 203 romų ir ne romų tautybės asmenys, kurie pateikė informaciją apie 84 287 namų ūkių narius.

Pagrindiniai rezultatai lietuvių kalba (pdf):

Švietimas:

 • vidutiniškai tik kas antras apklaustas romų vaikas lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą arba darželį;
 • remiantis apklausos rezultatais, devyni iš 10 mokyklinio amžiaus vaikų (priklausančių 7-15 metų amžiaus grupei),išskyrus Bulgariją, Graikiją ir Rumuniją, lanko mokyklą;
 •  tolesnio mokymosi rodikliai pastebimai sumažėja baigus privalomąjį vidurinį ugdymą: tik 15 proc. apklaustų jaunų pilnametystės sulaukusių romų įgijo aukštesnįjį vidurinį arba profesinį išsilavinimą.

 

Užimtumas:

 • remiantis apklausos rezultatais, vidutiniškai mažiau nei kas trečias romas dirba apmokamą darbą;
 • kas trečias romų respondentas teigė, kad yra bedarbis;
 • kiti teigė, kad jie yra namų šeimininkai, pensininkai, negali dirbti arba dirba savarankiškai.

 

Sveikata:

 • kas trečias romų respondentas (priklausantis 35–54 metų amžiaus grupei) teigė turintis sveikatos problemų, dėl kurių negali deramai atlikti kasdienių darbų;
 • vidutiniškai apie 20 proc. romų respondentų neturi privalomojo sveikatos draudimo arba nežino, ar jie draudžiami tokiu draudimu.

 

Gyvenamasis būstas:

 • apklausos duomenimis, vidutiniškai viename romų namų ūkio kambaryje gyvena daugiau nei du asmenys;
 • apie 45 proc. romų gyvena namų ūkiuose, kuriuose nėra bent vieno iš šių pagrindinių namų ūkio patogumų, t. y. vidaus virtuvės, vidaus tualeto, vidaus dušo arba vonios, ar elektros.

 

Skurdas:

 • vidutiniškai apie 90 proc. apklaustų romų gyvena namų ūkiuose, kurių ekvivalentinės pajamos yra mažesnės už nacionalinį skurdo lygį;
 • vidutiniškai apie 40 proc. romų gyvena namų ūkiuose, kuriuose per paskutinį mėnesį bent kartą kuris nors šeimos narys buvo priverstas eiti miegoti nepavalgęs, nes šeima negalėjo nusipirkti maisto.

 

Diskriminacija ir informuotumas apie teises:

 • maždaug pusė apklaustų romų teigė, kad per pastaruosius 12 mėnesių jie patyrė diskriminaciją dėl savo etninės kilmės;
 • apie 40 proc. apklaustų romų žino apie įstatymus, kuriais draudžiama diskriminuoti besikreipiančius dėl darbo tautinių mažumų asmenis.

 

Daugiau informacijos apie tyrimą: http://fra.europa.eu/fraWebsite/media/pr-230512_en.htm

 

Category: Naujienos · Tags:

Comments are closed.