EN 

Pasirodė naujas Etniškumo studijų numeris

Pasirodė naujas Etniškumo studijų  numeris, žurnalą galima įsigyti Etninių tyrimų institute.

Šiame Etniškumo studijų leidinyje skaitytojų dėmesiui pristatomi etninių mažumų tapatumo trijose Baltijos šalyse naujausių mokslinių tyrimų rezultatai. Dovilės Budrytės straipsnyje apibendrinamos politinės visuomenės kūrimosi trijose Baltijos šalyse tendencijos laikotarpiu nuo tautinio Atgimimo iki stojimo į ES 2004 m. Evija Kļave analizuoja kasdienio latvių ir rusų kalbų vartojimo privačioje ir viešoje erdvėse praktikas Latvijoje. Monika Frėjutė-Rakauskienė straipsnyje tyrinėja Lietuvos ir Latvijos rusų tapatumo trajektorijas. Kristinos Šliavaitės straipsnis skirtas mažai Lietuvoje sociologiniu atžvilgiu tyrinėtai baltarusių tapatumo problematikai.

 

 

Pristatome 2011/ 1-2 numerio turinį:

Andrius Marcinkevičius

Pratarmė. Etninių mažumų tapatumas Baltijos šalyse: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių iššūkių

Dovilė Budrytė

Nuo etninės baimės iki pragmatiškos įtraukties? Politinės bendruomenės kūrimas Baltijos šalyse (1988-2004) (anglų kalba)

Evija Kļave

Kalbos pasirinkimas ir vartojimas kasdieniame bendravime Latvijoje: diskursas ir  praktika (anglų kalba)

Monika Frėjutė-Rakauskienė

Rusai Lietuvoje ir Latvijoje: europinio, regioninio ir lokalaus identitetų sąveika

Kristina Šliavaitė

Etninio identiteto paieškos: Vilniaus baltarusių atvejis

Vilana Pilinkaitė Sotirovič, Karolis Žibas

Etninės ir socialinės grupės Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir jų kaita

Category: Etniškumo studijos · Tags:

Comments are closed.