EN 

Projektas „Socialiniai iššūkiai etninių mažumų ir naujųjų imigrantų grupėms Lietuvai tapus ES nare”

Mokslinių tyrimų projektas „SOCIALINIAI IŠŠŪKIAI ETNINIŲ MAŽUMŲ IR NAUJŲJŲ IMIGRANTŲ GRUPĖMS LIETUVAI TAPUS ES NARE”

Social Challenges for Ethnic Minorities and New Immigrant Groups in Lithuania after Joining the EU

Projekto trukmė: 2011 07 01-2012 12 31

Projekto vadovė:  dr. Kristina Šliavaitė (nuo 2011 10 01),  dr. Vida Beresnevičiūtė (2011 07 01-2011 09 30)

Projekto vykdytojai: dr. V.Pilinkaitė-Sotirovič,  dr. M.Frėjutė-Rakauskienė, K.Žibas, V.Petrušauskaitė, J.Koliato.

Projektas vykdomas pagal Lietuvos mokslų tarybos remiamos veiklos kryptį „Mokslininkų iniciatyva parengti projektai”.

Projekto tikslas: numatoma ištirti rusų, baltarusių ir ukrainiečių etninių mažumų Visagine ir į Lietuvą atvykstančių trijų skaitlingiausių imigrantų grupių (rusų, baltarusių ir ukrainiečų) socialinės raidos ir integracijos į visuomenę ypatumus. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas analitiniam dabartinės etninių mažumų ir naujųjų imigrantų grupių socialinės padėties įvertinimui, lyginimui bei etninių procesų konceptualizavimui L ietuvai tapus ES nare. Socialinės raidos ir integracijos į visuomenę rodikliais pasirinkti etninių grupių narių dalyvavimas darbo rinkoje ir švietimo sistemoje, socialinių paslaugų vartojimas ir socialinių ryšių tinklo formavimas.

Category: Projektai ir Tyrimai · Tags:

Comments are closed.