EN 

Lietuvos gyventojų nuomonės apklausos (2010 m. liepos 15 d. – rugpjūčio 2 d.) rezultatai

2010 m. liepos 15 – rugpjūčio 2d. tyrimo metu apklausti 1008 15-74 m. nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Respondentai apklausti savo namuose tiesioginio interviu būdu, naudojant iš anksto parengtus klausimynus. Respondentams atrinkti taikyta stratifikuota tikimybinė atranka. Rezultatai atspindi visos Lietuvos gyventojų nuomones bei pasiskirstymą pagal amžių, lytį, gyvenamąją vietą, išsimokslinimą, pajamas. Apklausos rezultatų paklaida neviršija 3 %.

Tyrimu siekta ištirti gyventojų nuomonę apie Lietuvoje gyvenančias įvairias socialines (mažumų) grupes bei nustatyti socialinę distanciją šių grupių atžvilgiu (t.y. grupių ar individų artumo ar susvetimėjimo laipsnį). Respondentams buvo pateiktas 31 įvairių socialinių grupių žmonių sąrašas, apimantis negalios, etninės kilmės, rasės, tikėjimo, kalbines grupes ir skirtingo socialinio statuso grupes. Socialinė distancija buvo matuota trimis kintamaisiais – gyvenimo kaimynystėje, darbo vienoje darbovietėje ir nuosavo būsto nuomos atžvilgiu.

APKLAUSOS REZULTATŲ APŽVALGA . PDF

NUOSTATOS APIE IMIGRANTUS.PDF

Category: Projektai ir Tyrimai · Tags:

Comments are closed.