EN 

Lietuvos gyventojų nuomonės apklausos (2010 m. liepos 15 d. – rugpjūčio 2 d.) rezultatai

2010 m. liepos 15 – rugpjūčio 2d. tyrimo metu apklausti 1008 15-74 m. nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Respondentai apklausti savo namuose tiesioginio interviu būdu, naudojant iš anksto parengtus klausimynus. Respondentams atrinkti taikyta stratifikuota tikimybinė atranka. Rezultatai atspindi visos Lietuvos gyventojų nuomones bei pasiskirstymą pagal amžių, lytį, gyvenamąją vietą, išsimokslinimą, pajamas. Apklausos rezultatų paklaida neviršija 3 %. [...]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai