EN 

Projektas „Europos integracijos interneto svetainė”

                                               

                                                        „EUROPOS INTEGRACIJOS INTERNETO SVETAINĖ“

    European Web Site on Integration

     Projekto trukmė: 2010 11 01 – 2011 10 24

Projekto koordinatorius:  Migracijos politikos grupė (Migration Policy Group) (Belgija), Europos Komisijos iniciatyva

Koordinatorius Lietuvoje:  Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas

Vykdytojai: V. Beresnevičiūtė, K. Žibas

Europos integracijos interneto svetainė (EWSI) skirta migrantų integracijos politikai ir praktikai, dalijantis sėkminga patirtimi, kviečiant  bendradarbiauti suinteresuotas šalis ir pilietinės visuomenės organizacijas ES. EWSI atvira visiems ir suteikia galimybę lankytojams dalytis gerąja patirtimi, atrasti naujų galimybių, ieškoti galimų projekto partnerių, sužinoti ES, nacionalines ir vietos naujienas bei palaikyti ryšį su ES integracijos bendruomenės nariais. Europos integracijos interneto svetainė yra migrantų integracijos specialistus ir politikus jungianti grandis. Joje pateikiama kokybiška informacija iš visos ES, skatinama integracijos specialistų veikla.

Svetainėje galima rasti šią informaciją:

  • Aiškius ir tarpusavyje palyginamus gerosios praktikos migrantų integracijos srityje pavyzdžius;
  • Bendrijos priemones, tokias kaip projekto partnerių paieška, kuria prisidedama prie tinklų kūrimo ir bendrų projektų vystymo;
  • Informaciją apie finansavimo galimybes;
  • Didelę dokumentų biblioteką, kurioje galima rasti ataskaitas, politikos dokumentus, teisės aktus ir poveikio vertinimo dokumentus;
  • Diskusijų forumus;
  • Informaciją apie šalis (naujausią informaciją apie teisės aktus ir politikos programas, kt.);
  • Nuorodas į išorės interneto svetaines;
  • Nuolatos atnaujinamas naujienas ir informaciją apie renginius.

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/ewsi/

Category: Projektai ir Tyrimai · Tags:

Comments are closed.