EN 

ENRI-East – Europinių, nacionalinių ir regioninių tapatybių sąveika: tautos tarp valstybių ties naujomis Europos Sąjungos rytų sienomis

ENRI-East – EUROPINIŲ, NACIONALINIŲ IR REGIONINIŲ TAPATYBIŲ SAVEIKA: TAUTOS TARP VALSTYBIŲ TIES NAUJOMIS EUROPOS SĄJUNGOS RYTŲ SIENOMIS

Interplay of European, National and Regional Identities: nations between states  along the new eastern borders of the European Union)

Projekto trukmė: 2008-2011
Projekto koordinatorius: Aukštesniųjų studijų institutas (Viena, Austrija)
Koordinatorius Lietuvoje:  prof. habil.dr. Arvydas Virgilijus Matulionis
Vykdytojai: V.Beresnevičiūtė, K.Šliavaitė, M. Frėjutė-Rakauskienė, A.Marcinkevičius, V.Petrušauskaitė, A.Martinkus

ENRI-East projektas – tai Europos Komisijos mokslo tyrimų programos remiamas projektas, kuriuo tiriamos nacionalinės ir mažumų tapatybės ties rytine ES siena esančiose šalyse.

Projektas skirtas fundamentiniams mokslo tyrimams – sukaupti naujoms žinioms apie esmines tapatybės dimensijas ir dėsningumus skirtingose šalyse.

Projektu siekiama surinkti, išanalizuoti ir apibendrinti objektyvius, patikimus ir europiniu lygiu palyginamus duomenis. Tai  atliekama šiose tiriamojo darbo srityse:

–   nacionalinių ir etninių tapatybių tyrimo bei  europinės
tapatybės formavimosi tyrimo metodologijos tobulinimas;

–   mažumų istorinės raidos įvertinimas;

–   antrinė mažumų tyrimų duomenų analizė;

–   kiekybinė (reprezentatyvi) tarptautinė apklausa, skirta vertybių
ir  tapatybių analizei;

–   kokybinis tarptautinis tyrimas (įvairios metodikos).

Numatyti ir palaipsniui vykdomi moksliniai tiriamieji darbai skirti naujoms žinioms sukaupti: tiek plėtojant konceptualius ir metodologinius tapatybės tyrimų pagrindus (susiejant partikuliarių tapatybių ir europinės tapatybės formavimosi dinamiką), tiek sukuriant naują palyginamų duomenų masyvą. Tyrimo duomenų masyvas naujas tiek turiniu (rodikliais), tiek apimtimi ir lyginamosios analizės galimybėmis. Numatant tapatybės veiksnių analizę, į tyrimo instrumentarijų įtraukti ir individualūs, ir socio-demografiniai kintamieji; ir specifiniai teminiai klausimų blokai, kurie leis lyginti ir veiksnius individo lygiu, ir grupių skirtumus.

Daugiau informacijos : http://www.enri-east.net

Category: Projektai ir Tyrimai · Tags:

Comments are closed.