EN 

Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos vertinimo principai ir rodikliai

Projekto vykdytojas: Socialinių tyrimų institutas, Etninių tyrimų centras Atsakinga institucija: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įgaliota institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra Projekto trukmė: 2009 01 01–2009 12 31 Projekto vadovė: Vida Beresnevičiūtė Projekto vykdytojai: Vida Beresnevičiūtė, Tadas Leončikas, Karolis Žibas Projekto finansavimas: parama gauta pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai [...]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai