EN 

RAXEN – Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo tinklas

RAXEN – EUROPOS RASIZMO IR KSENOFOBIJOS STEBĖJIMO TINKLAS

European Information Network on Racism and Xenophobia

Projekto trukmė: 2004 – 2010

EUROPOS RASIZMO IR KSENOFOBIJOS STEBĖJIMO TINKLAS
European Information Network on Racism and Xenophobia

Nuo 2007 m. kovo 1 d. Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centras yra  (FRA) Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (Viena) nacionalinis centras Lietuvoje. Iki 2007 m. tai buvo Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo centras (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC)), įsikūręs Vienoje. EUMC buvo oficiali nepriklausoma Europos Sąjungos institucija, įsteigta 1997 (Europos Sąjungos Tarybos rezoliucija Nr. 1035/97).

STI Etninių tyrimų centras atviro konkurso būdu  EUMC nacionaliniu centru tapo (2004 m.) ir FRA nacionaliniu centru (2007 m.).

RAXEN, t.y. Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo tinklą, sudaro 25 nacionaliniai FRA centrai – po vieną kiekvienoje Europos Sąjungos šalyje. Šie centrai atsakingi už informacijos savo šalyje surinkimą ir apdorojimą. RAXEN tinklas yra viena pagrindinių FRA priemonių siekiant europiniu lygiu pateikti objektyvius, patikimus ir palyginamus duomenis (įskaitant sektinos praktikos pavyzdžius) apie rasizmo, ksenofobijos ir antisemitizmo reiškinius.

FRA partnerio Lietuvoje uždaviniai – duomenų iš valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų rinkimas, apibendrinimas, etninių mažumų, migrantų, pabėgėlių ir kitų pažeidžiamų grupių situacijos Lietuvoje stebėjimas. FRA koordinuoja RAXEN projektą ir vertina savo centrų veiklą visose Europos Sąjungos šalyse. FRA prašo visų institucijų bendradarbiauti teikiant informaciją apie rasizmą, ksenofobiją bei antisemitizmą.

Projekto trukmė: 2004 – 2010

Koordinatorius:

EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ AGENTŪRA (nuo 2007 m.)
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

EUROPOS RASIZMO IR KSENOFOBIJOS STEBĖJIMO CENTRAS, VIENA
(2004-2006 m.)
European Monitoring Centre On Racism And Xenophobia (EUMC)

Projekto vadobė Lietuvoje: dr. V.Beresnevičiūtė (2010)

Projekto vadovas Lietuvoje: dr. T.Leončikas (2007-2009)

Projekto vadovė Lietuvoje: e. prof. p. dr. N. Kasatkina (2004-2006)

Projekto koordinatorius Lietuvoje: STI, Etninių tyrimų centras,
T. Leončikas (2004-2006 m.)

Pagrindiniai vykdytojai:  V. Beresnevičiūtė, T.Leončikas, V.Petrušauskaitė, K.Šliavaitė, K.Žibas, M.Frėjutė-Rakauskienė

Pagrindiniai tikslai: FRA nacionalinio centro Lietuvoje uždaviniai – rinkti ir apibendrinti duomenis iš valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, stebėti ir analizuoti etninių mažumų, migrantų, pabėgėlių ir kitų pažeidžiamų grupių situaciją šalyje.

Rezultatai:

Duomenys ir analizė Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai pateikiama ataskaitose. Kiekviena ataskaita rengiama pagal EUMC pateiktas metodines gaires. Remiantis FRA užduotimis ir metodinėmis gairėmis rengiamos išsamios ataskaitos apie nepakantumo apraiškas ir diskriminacijos problemas švietimo, darbo santykių, būsto, smurtinių nusikaltimų, teisės aktų srityse. 2004 ir 2005  buvo recenzuota studija apie nacionalinę mažumų švietimo strategiją, atskirai ištirta romų padėtis švietimo sistemoje, išanalizuota policijos reagavimo į rasinius nusikaltimus sistema, parengta islamofobijos apraiškų apžvalga.

FRA koordinuoja savo nacionalinių centrų veiklą visose Europos Sąjungos šalyse. Iš nacionalinių centrų gaunama medžiaga (ataskaitos) yra recenzuojama.

Daugiau informacijos: http://fra.europa.eu

Category: Projektai ir Tyrimai · Tags:

Comments are closed.