EN 

Rusai Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918-1940 m.: istorinės retrospektyvos konstravimas

Projekto trukmė: 2007 06 – 2008 12

Projekto mokslinis vadovas: m.d., dr. A.Marcinkevičius (2008)
Projekto mokslinė vadovė: vyriaus.m.d., dr. N.Kasatkina (2007)

Pagrindiniai vykdytojai: dr. A.Marcinkevičius; dr. N.Kasatkina (2007); doc.dr. G.Potašenko (VU Istorijos fakulteto Kultūrinių bendrijų studijų centras)

Projekto partneriai: Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centras ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Kultūrinių bendrijų studijų centras

Projektą finansavo Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

Pagrindiniai tikslai: projektu siekiama istoriniais ir sociologiniais aspektais ištirti rusų situacijos Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918-1940 m. ypatumus. Prioritetas teikiamas rusų socialinės padėties, švietimo organizacijos, politinės veiklos, kultūrinio ir religinio gyvenimo analizei. Įgyvendinant numatytus tikslus bus atliekamas mokslinis-tiriamasis darbas su įvairiais šaltiniais ir lietuviška bei užsienio šalių istoriografija pagrindiniuose Lietuvos archyvuose ir bibliotekose.

Vienas iš esminių projekto naujumo aspektų yra tai, kad rusų situacijos Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918-1940 m. analizė pateikiama laikantis tarpdisciplininio principo.

Iki šiol Lietuvoje rusų socialinės padėties tyrimams bei rusų istorinio ir kultūrinio paveldo tematikai skirtiems darbams nebuvo būdinga skirtingų mokslų sričių bendradarbiavimo ir metodų panaudojimo praktika. Šiame tyrime, pritaikant mūsų šalies sociologijos ir istorijos specialistų patirtį, siekiama pirmą kartą lietuviškoje istoriografijoje išnagrinėti ir apibendrinti rusų situaciją vienu iš svarbiausiu Lietuvos valstybės raidos etapu.

Projekto rezultatai pasitarnaus etnosocialine ir etnokultūrine tematika besidomintiems Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkams, aukštųjų mokyklų studentams, Lietuvos visuomenės socialinės raidos tyrinėtojams, atsakingoms už etninių (tautinių) mažumų integraciją ir kultūros politikos formavimą Lietuvos valstybės institucijoms, taip pat įvairioms Lietuvos etninių (tautinių) ir konfesinių grupių organizacijoms.

Rezultatai:

2007 : parengta tarpinė ataskaita Valstybiniam mokslo ir studijų fondui.

2008: parengta galutinė ataskaita Valstybiniam mokslo ir studijų fondui.

2008 12 04-05  tarptautinėje mokslinėje  konferencijoje„Rusai po imperijos žlugimo (1918-1940): istorinės patirties aktualumas” kartu su užsienio šalių mokslininkais buvo įvertinti įvairūs rusų socialinės situacijos Baltijos šalyse aspektai.

2009:  išleista mokslinė  monografija N.Kasatkina, A.Marcinkevičius. Rusai Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918-1940 m. Istorinės retrospektyvos konstravimas, kuri skirta rusų socialinės situacijos Lietuvoje 1918-1940 m. analizei.

Category: Projektai ir Tyrimai · Tags:

Comments are closed.