EN 

Romų padėties tyrimas: romai švietimo ir darbo rinkos sankirtoje

Tyrimo trukmė: 2008 m. birželio-gruodžio mėn.

Tyrimo vadovė: V.Beresnevičiūtė

Tyrimas atliktas Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės užsakymu.

Tyrimu siekiama išnagrinėti romų adaptacijos ir integracijos į Lietuvos visuomenės gyvenimą veiksnius bei atskleisti jaunų romų (iki 29 m.) sėkmingos socializacijos veiksnius. Šiems tikslams pasiekti buvo išsiaiškintos romų socialinės demografinės charakteristikos, vaikų mokymasis bendrojo lavinimo mokyklose ir su juo susijusios problemos, vertinama romų adaptacija ir integracija į Lietuvos visuomenės gyvenimą.

Tyrimo metu atlikta antrinių šaltinių analizė, surinkti ir apibendrinti statistiniai duomenys apie romų moksleivius Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose, atlikta anketinė romų apklausa, kurios metu skirtingose Lietuvos geografinėse vietovėse apklaustas 231 asmuo bei atlikti interviu su daugiau nei 50 ekspertų.

Romu padeties tyrimas 2008_ataskaita

 

Category: Projektai ir Tyrimai · Tags:

Comments are closed.