EN 

Romų padėties tyrimas: romai švietimo ir darbo rinkos sankirtoje

Tyrimo trukmė: 2008 m. birželio-gruodžio mėn. Tyrimo vadovė: V.Beresnevičiūtė Tyrimas atliktas Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės užsakymu. Tyrimu siekiama išnagrinėti romų adaptacijos ir integracijos į Lietuvos visuomenės gyvenimą veiksnius bei atskleisti jaunų romų (iki 29 m.) sėkmingos socializacijos veiksnius. Šiems tikslams pasiekti buvo išsiaiškintos romų socialinės demografinės charakteristikos, vaikų mokymasis bendrojo [...]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai