EN 

Etninio nepakantumo ir ksenofobijos apraiškos Lietuvos žiniasklaidoje

Projekto trukmė: 2007 05 30 – 2008 06 30

Paramos tyrimui gavėja: M.Frėjutė-Rakauskienė

Tyrimą finansavo Atviros Lietuvos fondas.

Mokslinis tyrimas „Etninio nepakantumo ir ksenofobijos apraiškos Lietuvos žiniasklaidoje” analizuoja Lietuvos žiniasklaidos turinio aspektus, nagrinėjant etninio nepakantumo ir ksenofobijos apraiškas. Tyrimą sudaro teorinė dalis, analizuojanti etninio nepakantumo sampratą, apžvelgianti etninio nepakantumo tyrimų žiniasklaidoje teorines prielaidas bei empirinė dalis, kurioje analizuojami specialiai šiam tyrimui 2007 metais kokybiniais metodais (ekspertų interviu) surinkti duomenys.

Be teorinės ir empirinės tyrimo dalies, atskirai šiame tyrime analizuojama Europos Sąjungos politika rasinio nepakantumo ir ksenofobijos prevencijos srityje, apžvelgiama Lietuvoje vykdoma etninio nepakantumo prevencija bei remiantis surinktų duomenų analize (žiniasklaidos turinio ir ekspertų interviu), pateikiamos rekomendacijos etninio nepakantumo ir ksenofobijos prevencijai Lietuvos žiniasklaidoje.

Category: Projektai ir Tyrimai · Tags:

Comments are closed.