EN 

Etniškumo studjos 2007/1; Etniškumo studijos 2007/2 ir Etniškumo studijos 2006/1

Išspausdinti Etninių tyrimų centro leidžiamo tęstinio mokslinio leidinio ETNIŠKUMO STUDIJOS
trys nauji numeriai:

  • ETNIŠKUMO STUDIJOS 2007/1: Tadas Leončikas. Asimiliacija šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje: švietimo sektoriaus pasirinkimas

Šiame leidinyje spausdinama studija nagrinėja pagrindinę asimilacijos tendenciją šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje, t.y. asimiliaciją į visuomenės daugumą.

  • ETNIŠKUMO STUDIJOS 2007/2: Baltijos jūros regiono rusai: mažuma ir valstybė/
    Русские в странах Балтийского региона: меньшинство и государство

Leidinys skirtas rusų mažumos Baltijos jūros regiono šalyse socialinės raidos aspektų analizei. Jame nagrinėjama trijų šalių – Lietuvos, Latvijos ir Suomijos – specifika.

  • ETNIŠKUMO STUDIJOS 2006/1: Etninis nepakantumas/
    Ethnicity Studies: Ethnic Intolerance

Pristatomas leidinys skirtas etninio nepakantumo raiškos Lietuvoje analizei. Jame spausdinami Etninių tyrimų centro mokslinių darbuotojų ir kitų Lietuvos mokslo įstaigų darbuotojų straipsniai.
Šiame numeryje spausdinamas žymaus norvegų mokslininko Oslo universiteto profesoriaus Pal Kolsto, nagrinėjančio etninių mažumų klausimus post-sovietinėse valstybėse, ir Fafo instituto mokslininkės
Guri Tyldum straipsnis.

Category: Etniškumo studijos · Tags:

Comments are closed.