EN 

Etniškumo studjos 2007/1; Etniškumo studijos 2007/2 ir Etniškumo studijos 2006/1

Išspausdinti Etninių tyrimų centro leidžiamo tęstinio mokslinio leidinio ETNIŠKUMO STUDIJOS trys nauji numeriai: ETNIŠKUMO STUDIJOS 2007/1: Tadas Leončikas. Asimiliacija šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje: švietimo sektoriaus pasirinkimas Šiame leidinyje spausdinama studija nagrinėja pagrindinę asimilacijos tendenciją šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje, t.y. asimiliaciją į visuomenės daugumą. ETNIŠKUMO STUDIJOS 2007/2: Baltijos jūros regiono rusai: mažuma ir valstybė/ Русские в странах Балтийского [...]

Patalpinta: Etniškumo studijos

Metodologinis seminaras

Etninių tyrimų centras 2007 m. lapkričio 30 d. 11 val.  organizuoja metodologinį seminarą „LIETUVOS RUSŲ ISTORINĖ RETROSPEKTYVA: PROBLEMOS APIBŪDINIMAS IR AKTUALUMAS”. Seminaras yra skirtas Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centro ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Kultūrinių bendrijų studijų centro vykdomo  lituanistinio mokslinio projekto „Rusai Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918-1940 m.: istorinės retrospektyvos konstravimas” tikslų, eigos ir numatomų rezultatų [...]

Patalpinta: Naujienos