EN 

Romų ir darbdavių nuostatos dėl romų integracijos į darbo rinką

Tyrimo trukmė: 2007 m. birželio-rugsėjo mėn. Tyrimo vadovas: T.Leončikas Tyrimas atliktas užsakius Lietuvos vaikų fondui, kuris vykdė EB iniciatyvos EQUAL projektą „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”. Tyrimo sudedamosios dalys: integracijos į darbo rinką priemonių apžvalga, romų, dalyvavusių EQUAL projekto mokymo priemonėse, apklausa, ekspertų apklausa; anketinė darbdavių atstovų apklausa, diskusijų grupės su [...]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai

Romų bendruomenės socialinės integracijos galimybės

ROMŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINĖS INTEGRACIJOS GALIMYBĖS The Possibilities of Roma Community Social Integration Tyrimo trukmė: 2007 m. birželio-spalio mėn. Tyrimo vadovas: T.Leončikas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (LGKT) inicijuotas ir 2007 m. Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centro atliktas  tyrimas „Romų bendruomenės socialinės integracijos galimybės” siekė išanalizuoti socialinės politikos kontekstą ir įvertinti romų padėtį taip, kad atsispiriant [...]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai

N.Kasatkinos publikacija apie rusų adaptaciją šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje

Rusijos ir Rytų Europos institutas (Helsinkis, Suomija) nuo 1984 metų leidžia kasmetinį mokslinį periodinį leidinį STUDIA.SLAVICA.FINLANDENSIA (SSF), kuris skirtas Rusijos ir Rytų Europos šalių kultūros ir istorijos problematikai. Leidinio XXIII-jame tome atspausdintas N.Kasatkinos straipsnis „Адаптация русских в контексте этнической структуры современного общества Литвы”. Šiame straipsnyje nagrinėjamos rusų ir rusakalbių gyventojų adaptacijos strategijos. Socialinė adaptacija suvokiama kaip individo [...]

Patalpinta: Naujienos

Tarptautinė konferencija “Lygios galimybės asmenims, grupėms ir tautoms“

Vilniaus universitetas ir Tarptautinės socialinės gerovės tarybos Europos regionas kviečia į tarptautinę konferenciją „LYGIOS GALIMYBĖS ASMENIMS, GRUPĖMS IR TAUTOMS” Konferencija vyks 2007 m. birželio 14-16 d. Vilniaus universitete, Universiteto 9/1. Konferencija vyks anglų kalba. Konferencijoje skaitys pranešimus ETNINIŲ TYRIMŲ CENTRO mokslo darbuotojai: e.prof.p. dr. NATALIJA KASATKINA, dr. VIDA BERESNEVIČIŪTĖ ir dr. TADAS LEONČIKAS.

Patalpinta: Naujienos