EN 

Vykstant Savaitei prieš rasinę diskriminaciją 2007, ETC skelbia visuomenės apklausos rezultatus.

Kaip ir kasmet, minint Tarptautinę rasinės diskriminacijos panaikinimo dieną, Etninių tyrimų centras skelbia duomenis apie visuomenės nuostatas įvairių grupių atžvilgiu
(žr.  ETC 2007 02 05-19 apklausa.pdf).

Nepakantumo hierarchija pastaraisiais metais išlieka stabili – labiausiai nemėgiama grupe daugumai visuomenės yra romai. Atslūgus žiniasklaidos dėmesiui ir sumažėjus publikacijų apie su romais siejamus kriminalinius įvykius nepageidaujančių romų savo kaimynystėje dalis 2007m. pradžioje šiek tiek sumažėjo, bet esminės romų integracijos problemos lieka neišspręstos. Pastaraisiais metais žiniasklaidoje buvo kalbama apie romų dalyvavimą narkotikų prekyboje, apie jų nenorą dirbti, ir kaltinimai romams tapo įprastu dalyku. Tačiau svarstymų apie tai, kur būtų galima įdarbinti daugelį šiandien nekvalifikuotų ir nuo darbo rinkos atkirstų žmonių, kaip įteisinti ar pertvarkyti daugelį dešimtmečių egzistavusią romų gyvenvietę padedant romams susikurti civilizuotas gyvenimo sąlygas, nėra ne tik žiniasklaidoje, bet ir politikos kuluaruose.

Nerimą kelią nesmarkiai, tačiau stabiliai didėjanti dalis žmonių, nepageidaujančių kaimynystėje arba teigiančių, kad jų nuomonė pablogėjo apie musulmonus, čečėnus, pabėgėlius.

Tam, kaip būtų galima keisti ir visuomenės požiūrį, ir konkrečių grupių padėtį, skirtos 2006 m. paskelbtos Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto ir Europos komisijos kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI) rekomendacijos Lietuvai. Žmogaus teisių stebėjimo institutas ir Etninių tyrimų centras parengė šių rekomendacijų įgyvendinimo apžvalgą. Tam, kad būtų galima sustiprinti apsaugą nuo diskriminacijos ir įtvirtinti prigimtines žmogaus teises, reikia ne tik teisės aktų tobulinimo, bet ir politinės valios. Siekiant atkreipti dėmesį į šias problemas, šiomis dienomis vyks įvairūs Žmogaus teisių instituto koordinuojami Savaitės prieš rasinę diskriminaciją 2007 renginiai
(žr. Programą).

Category: Naujienos · Tags:

Comments are closed.