EN 

Paskelbtas Eurobarometro tyrimas apie diskriminaciją

Prasidedant Europos lygių galimybių visiems metams, paskelbti Eurobarometro tyrimo duomenys apie ES šalių nuomones apie diskriminaciją (apklausa vyko 2006 m. birželio-liepos mėn.).

Apklausoje klausta nuomonės apie įvairias diskriminacijos formas, nuo kurių gina ES lygybės direktyvos – apie diskriminaciją dėl etninės kilmės, neįgalumo, lytinės orientacijos, amžiaus, religijos ar įsitikinimų bei dėl lyties.

Dauguma Europos gyventojų (64 proc.) mano, kad labiausiai paplitusi diskriminacija dėl etninės kilmės. Lietuvoje ir Latvijoje santykinai mažiausiai gyventojų, kurie mano, jog diskriminacija dėl tautybės paplitusi (atitinkamai 23 ir 29 proc.). Lietuvos gyventojai labiau pastebi kitas diskriminacijos formas, o diskriminaciją dėl amžiaus (53 proc.) mini kiek dažniau nei vidutiniškai Europoje (46 proc.).

Palyginti su kitomis Europos šalimis, Lietuvoje santykinai nedaug – apie ketvirtadalį manančių, kad priklausymas kitai tautybei ar tikėjimui, nei dauguma, kelia kliūčių. Tačiau du trečdaliai visuomenės sutinka, kad buvimas romu (čigonu) sukelia sunkumų.

Lietuvoje dauguma žmonių (75-85 proc.) sutinka, kad būtų imtasi specialių priemonių, jog diskriminaciją patiriančioms grupėms būtų užtikrintos lygios  galimybės darbe, įskaitant apsaugą nuo diskriminacijos dėl tautybės (pritaria 75 proc.). Mažiausia Lietuvos gyventojų (49 proc.) pritaria, jog užtikrinant lygias galimybes reikia atsižvelgti į žmonių lytinę orientaciją.

Šiandieninėse Europos diskusijose apie diskriminaciją duomenų apie asmens tautybę, kilmę, lytinę orientaciją ir kt. rinkimas kartais vertinamas prieštaringai, neapsisprendžiama, kiek ir kokios statistikos rinkti. Dauguma Lietuvos respondentų sutinka, kad anoniminėse apklausose galima rinkti duomenis apie tautybę (76 proc.) ar religiją (73 proc.).

Daugiau žr.:

Tyrimo „Diskriminacija Europos Sąjungoje” santrauka anglų k.

Tyrimo „Diskriminacija Europos Sąjungoje” duomenys apie Lietuvą  anglų k.

Category: Naujienos · Tags:

Comments are closed.