EN 

Etniškumo studijos 2003

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2003: ETNINIŲ MAŽUMŲ SOCIALINĖ ADAPTACIJA/ Ethnicity Studies 2003: Social Adaptation of Ethnic Minorities. Kaunas: VDU,  Eugrimas,  2004. ISSN 1822-1041. ISBN 9955-12-044-4. Sudarytojas T. Leončikas Šiame leidinyje pateikiami straipsniai apie etninių grupių dabartinę situaciją bendroje posovietinėje erdvėje. Analizuojama kokios tyrimo kryptys yra tinkamiausios pažinti etninių grupių padėtį, socialinius pokyčius, jų adaptaciją. Turinį ir straipsnių [...]

Patalpinta: Etniškumo studijos