EN 

Etninio nepakantumo ir ksenofobijos prevencija. Pilietinis atsakas žiniasklaidoje

Projekto trukmė: 2004 09 – 2005 06

Koordinatorius: STI, Etninių tyrimų centras, T. Leončikas

Pagrindiniai vykdytojai: T. Leončikas, V. Beresnevičiūtė, J. Kuprytė, A. Ranonytė,  stažuotoja  L. Diliūnaitė (VDU, PMDI magistrantė), stažuotoja E. Strikauskaitė (VDU PMDI studentė)

Projektą finansuoja: JAV ambasados Lietuvoje Demokratijos komisija

Pagrindiniai tikslai: Vieša kampanija, skirta etninio nepakantumo ir ksenofobijos prevencijai. Pagrindinė projekto idėja – surinkti autentišką informaciją apie  etninių mažumų ir socialiai pažeidžiamų grupių situaciją ir patirtį. Tyrimų rezultatai pristatomi visuomenei radijo, TV laidose, elektroninėje žiniasklaidoje.

Rezultatai:

Atlikta žiniasklaidos stebėsena (populiariausių dienraščių, savaitraščių bei interneto portalų straipsnių apie dažniausiai minimas etnines grupes apžvalga).  Medžiagos pagrindu buvo parengta 7 straipsnių serija tautinių mažumų nepakantumo, tolerancijos ir kt. temomis (žr. žemiau).

Straipsniai paskelbti interneto portaluose, spaudoje. Organizuota interneto konferencija.   Parengtos rekomendacijos tarpetninio nepakantumo internete prevencijai stiprinti.

ETC užsakymu atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa (2005 gegužės 5-8 d., UAB „RAIT”): buvo ištirtos gyventojų nuostatos Lietuvoje gyvenančių etninių grupių  (romų, žydų, musulmonų) atžvilgiu.

Inicijuotos 4 radijo laidos Lietuvos radijo 1-oje programoje.

2005 03 21  dalyvauta diskusijoje LTV laidoje „Visuomenės interesas”, laidos tema – „Ar tikrai lietuviai yra nepakantūs kitokiems?”
Dalyviai: P.Ragauskas, teisininkas; N.Kasatkina, ETC vadovė; G.Songaila, Lietuvos tautininkų sąjunga; R.Celencevičius, dienraščio „Respublika” vyr. redaktorius.

2005 06 15 Romų visuomenės centre įvyko seminaras „Diskriminacijos prielaidos ir teisinės pagalbos romams perspektyvos”.

2005 06 22 Atviros Lietuvos fonde įvyko baigiamasis seminaras „Etninio nepakantumo ir ksenofobijos prevencija: situacijos analizė ir rekomendacijos”, skirtas politikos formuotojams ir nevyriausybinių organizacijų, susiduriančių su etninio nepakantumo problematika, atstovams.

 

Category: Projektai ir Tyrimai · Tags:

Comments are closed.