EN 

Viešojo sektoriaus etninė struktūra, nelygybė ir valdymas

Projekto trukmė: 2002 – 2005

Koordinatorius: Jungtinių Tautų Socialinės raidos tyrimo institutas, Ženeva
The United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD)

Koordinatorius Lietuvoje: STI, Etninių tyrimų centras, doc. dr. N. Kasatkina

Pagrindiniai vykdytojai: N. Kasatkina, V. Beresnevičiūtė

Pagrindiniai tikslai: Projektas skirtas Lietuvos Respublikos etninės ir rasinės diskriminacijos viešajame sektoriuje prevencinės politikos analizei. Pagrindinis dėmesys skiriamas viešosios politikos klausimams, siekiant aptarti galimas reformas, skirtas politinės konkurencijos valdymo tobulinimui ir pliuralizmo viešajame sektoriuje skatinimui.

Rezultatai:

Tyrimo rezultatai pristatyti tarptautinėje konferencijoje „Ethnic Inequality and   Public Sector Governance”, UNRISD, UNDP Latvia, Latvijos Integracijos Ministerija, Ryga (Latvija). 2004 03 25-27

2006 04 – publikuotas straipsnis  palyginamojoje studijoje:

Kasatkina N., Beresneviciute V. 2006. Ethnic Structure. Inequality and Governance of the Public Sector in Lithuania// Ethnicity, Inequality and Governance of the Public Sector. Bangura, Y. (ed.)  UNRISD. Palgrave Macmillan, p. 31-48. ISBN-13:978-1-4039-8646-7 www.palgrave.com

Daugiau informacijos: http://www.unrisd.org

Category: Projektai ir Tyrimai · Tags:

Comments are closed.