EN 

Viešojo sektoriaus etninė struktūra, nelygybė ir valdymas

Projekto trukmė: 2002 – 2005 Koordinatorius: Jungtinių Tautų Socialinės raidos tyrimo institutas, Ženeva The United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD) Koordinatorius Lietuvoje: STI, Etninių tyrimų centras, doc. dr. N. Kasatkina Pagrindiniai vykdytojai: N. Kasatkina, V. Beresnevičiūtė Pagrindiniai tikslai: Projektas skirtas Lietuvos Respublikos etninės ir rasinės diskriminacijos viešajame sektoriuje prevencinės politikos analizei. Pagrindinis dėmesys [...]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai

Trečioji ECRI ataskaita apie Lietuvą

Europos komisija kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI) vasario 21 d. paskelbė trečiąją ataskaitą apie Lietuvą, kurioje aptariama padėtis iki 2005 m. birželio 24 d. Ataskaitoje įvertinama, kaip šalis atsižvelgė į ankstesnėje ECRI ataskaitoje teiktą kritiką bei rekomendacijas, analizuojama pažeidžiamų grupių padėtis, nepakankama valstybės institucijų pagalba socialiai remtinoms grupėms.   Taipogi pabrėžiamas pastaraisiais metais išryškėjęs žiniasklaidos [...]

Patalpinta: Naujienos

Monografijoje International Obligations and National Debates: Minorities around Baltic Sea paskelbtas N.Kasatkinos, K.Šliavaitės ir G.Kadziausko straipsnis Ethnic Minorities and Public Policy: the Case of Lithuania

Mokslinėje monografijoje International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea, Sia Spiliopoulou Åkermark (Ed.), išleistoje Alandų salų Taikos institute 2006 m., paskelbtas N.Kasatkinos, K. Šliavaitės, G. Kadziausko straipsnis „Ethnic Minorities and Public Policy: The Case of Lithuania”. International Obligations and  National     Debates: Minorities around the Baltic Sea Together with the essays in this [...]

Patalpinta: Naujienos