EN 

Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo centras paskelbė metinį pranešimą

Lapkričio 23 d. Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo centras (EUMC) paskelbė metinį pranešimą apie rasizmą ir ksenofobiją Europoje 2005 m. Pranešimas buvo pristatytas spaudos konferencijoje Europos parlamente ir paskelbtas EUMC tinklapyje http://eumc.eu.int 2005 m. EUMC metinis pranešimas – tai pirmoji rasinės, ksenofobinės, antisemitinės ir antimusulmoniškos diskriminacijos bei priemonių jai įveikti apžvalga, apibendrinanti padėtį visose 25 ES narėse. Pranešime [...]

Patalpinta: Naujienos

Kristina Šliavaitė apgynė daktaro disertaciją

2005 metų lapkričio mėn. 25 d. Lundo universiteto Socialinės antropologijos departamente Kristina Šliavaitė apgynė daktaro disertaciją. Disertacijos tema: „From Pioneers to Target Group: Social Change, Ethnicity and Memory in a Lithuanian Nuclear Power Plant Community”.

Patalpinta: Naujienos

Tarptautinė tolerancijos diena

Ar tolerancijos vertybė padeda gyventi, ar kuria abejingą visuomenę? Ar galima kalbėti apie mažumos pareigą toleruoti daugumą? Apie tai lapkričio 17 d., 11.03 val.  LR tiesioginėje laidoje „Forumas” diskutuos politikai ir mokslininkai. Jų tarpe ETC vadovė doc.  dr. N.Kasatkina

Patalpinta: Naujienos

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Švietimo politikos transformacijos: migracija, skoliniai, glokalizacija”

2005 m. lapkričio 11-12 dienomis Vilniaus universitete vyks tarptautinė mokslinė–praktinė konferencija „Švietimo politikos transformacijos: migracija, skoliniai, glokalizacija”. Konferencijos rengėjai: Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Edukologijos katedra ir Švietimo politikos centras. Etninių tyrimų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja Asta Ranonytė dalyvaus šioje konferencijoje ir skaitys pranešimą „Lietuvos mokinių tautinio tapatumo formavimosi prielaidos”. Konferencijos programa 

Patalpinta: Naujienos