EN 

Lietuvos etninių grupių adaptacija

Projekto trukmė: 1998 – 2003

Koordinatorius: STI, Etninių tyrimų centras, doc. dr.  N. Kasatkina

Pagrindiniai vykdytojai: N. Kasatkina, T. Leončikas, V. Beresnevičiūtė

Projektą finansavo:

  • Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
  • Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
  • Atviros Lietuvos fondas

Pagrindiniai tikslai: Analizuoti posovietinės visuomenės etninių grupių adaptacijos konteksto eigos ypatumus, atlikti Lietuvos skaitlingiausių etninių grupių ir istorinių diasporų kokybinį ir kiekybinį tyrimus.

Projekto autoriai siekė praplėsti mažumų problematiką, analizuojant skirtingus adaptacijos modelius. Atliktas tyrimas atskleidė etninių grupių narių tapatybės, padėties vertinimo, socialinių ryšių, visuomeninio aktyvumo skirtumus bei jų priežastis.

Rezultatai:

2000 – parengtas tyrimo modelis: Kasatkina N., Leončikas T. Lietuvos etninių grupių adaptacijos kontekstas ir eiga. Tyrimo modelis. Vilnius: Lietuvos Filosofijos ir sociologijos institutas, Eugrimas, 2000, 45 p. ISBN 9986-752-71-X.

2002 – užbaigtas Lietuvos etninių grupių adaptacijos kokybinis ir kiekybinis tyrimas, atlikta duomenų analizė pagal projekto programą ir metodiką  bei paskelbta tyrimo ataskaita „Lietuvos etninių grupių adaptacija: kontekstas ir eiga” (Atviros Lietuvos fondas, http://politika.osf.lt ).

Tyrimo medžiaga buvo panaudota rengiant Lietuvos etninės politikos koncepciją.

2003 –  šio tyrimo pagrindu išleista monografija: Kasatkina N., Leončikas T. Lietuvos etninių grupių adaptacija: kontekstas ir eiga. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Eugrimas, 2003, 285 p. ISBN 9995–501–49–9.

Category: Projektai ir Tyrimai · Tags:

Comments are closed.