EN 

Lietuvos etninių grupių adaptacija

Projekto trukmė: 1998 – 2003 Koordinatorius: STI, Etninių tyrimų centras, doc. dr.  N. Kasatkina Pagrindiniai vykdytojai: N. Kasatkina, T. Leončikas, V. Beresnevičiūtė Projektą finansavo: Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas Atviros Lietuvos fondas Pagrindiniai tikslai: Analizuoti posovietinės visuomenės etninių grupių adaptacijos konteksto eigos ypatumus, atlikti Lietuvos skaitlingiausių [...]

Patalpinta: Projektai ir Tyrimai

Seminaras Romų visuomenės centre “Diskriminacijos prielaidos ir teisinės pagalbos romams perspektyvos”

2005 m. birželio 15 d., 16 val. Romų visuomenės centre (Metalo 23 a., Vilnius) vyko seminaras „Diskriminacijos prielaidos ir teisinės pagalbos romams perspektyvos”. Dalyvavo: M.Čirbaitė, Raudonojo Kryžiaus Teisinės pagalbos prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams projekto koordinatorė; A.Česonis, Vilniaus universiteto Teisės klinikos direktorius (iki 2005 m.); Ž.Mišeikis, Romų visuomenės centro teisininkas; E.Kučinskaitė; T.Leončikas, Etninių tyrimų  centro jaunesnysis mokslo darbuotojas. [...]

Patalpinta: Naujienos