EN 

Etniškumo studijos 2000

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2000: TEORINIAI SAMPROTAVIMAI IR EMPIRINIAI TYRIMAI Vilnius: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Eugrimas, 2000. ISBN 9986-752-75-2. Sudarytojos: N. Kasatkina, L. Kuzmickaitė Etniškumo teorijos kontekste straipsniuose analizuojama nacionalizmo, tautiškumo ir tautos samprata, apžvelgiama socialinio stereotipo samprata sociologijoje bei psichologijoje. Aptariama akultūracijos problema ir pateikiama savita jos teorijos interpretacija. Turinys.pdf

Patalpinta: Etniškumo studijos